Egedal Kulturelt Samråd

Egedal Kulturelt Samråd (EKS) er paraplyorganisation for kulturelle foreninger i Egedal Kommune, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget for at beskæftige sig med folkeoplysende virksomhed. EKS er samarbejdspartner med kommunen i kulturelt relaterede emner.

Læs om paraplyorganisationer i Egedal Kommune på kommunes hjemmeside.

Egedal Kulturelt Samråd medvirker til

  • at sikre de lokale kulturelle foreninger størst mulig indflydelse på kulturlivet i Egedal Kommune
  • at være opmærksom på og i muligt omfang informere foreningerne om kommunale, regionale og 
           statslige tiltag, der kan være af speciel interesse for kulturlivet
  • at løse opgaver af fælles interesse for kulturlivet
  • at anspore til fælles kulturelle tiltag på tværs af og / eller i samarbejde mellem de kulturelle foreninger i Egedal Kommune

Bak op om EGEDAL KULTURELT SAMRÅD    … vi bliver hørt i kommunen!

Ønsker du yderligere information om Egedal Kulturelt Samråd, kan du sende en mail til bestyrelsen(o)egedalks.dk*

 *erstat (o) med @

Indkaldelse til generalforsamling 2024
i Egedal Kulturelt Samråd

Den 21. februar 2024

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2024 i Egedal Kulturelt Samråd
den 14. marts 2024 kl. 19:00 i Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 2 3660 Stenløse, Musiklokale/mødelokale 1.3 (1. sal)
Klik på linket til filen for at se den udsendte indkaldelse med dagsorden m.v.

I indkaldelsen er der refereret til
Vedtægter rev. 2023
Liste over EKS' medlemsforeninger
Invitation til formandsmøde - klik på linket til filen