Egedal Kulturelt Samråd

Egedal Kulturelt Samråd (EKS) er paraplyorganisation for kulturelle foreninger i Egedal Kommune, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget for at beskæftige sig med folkeoplysende virksomhed. EKS er samarbejdspartner med kommunen i kulturelt relaterede emner.

Læs om paraplyorganisationer i Egedal Kommune på kommunes hjemmeside.

Egedal Kulturelt Samråd medvirker til

  • at sikre de lokale kulturelle foreninger størst mulig indflydelse på kulturlivet i Egedal Kommune
  • at være opmærksom på og i muligt omfang informere foreningerne om kommunale, regionale og 
           statslige tiltag, der kan være af speciel interesse for kulturlivet
  • at løse opgaver af fælles interesse for kulturlivet
  • at anspore til fælles kulturelle tiltag på tværs af og / eller i samarbejde mellem de kulturelle foreninger i Egedal Kommune

Bak op om EGEDAL KULTURELT SAMRÅD    … vi bliver hørt i kommunen!

Ønsker du yderligere information om Egedal Kulturelt Samråd, så kontakt os ...

Generalforsamling 2024 i Egedal Kulturelt Samråd

blev afholdt den 14. marts 2024 kl. 19:00 i Stenløse Kulturhus.

Alle i bestyrelsen er på valg hvert år. Se den valgte bestyrelse.
Se referat.

Kommende begivenhed
Kultur og Fritidsmesse i Egedal Kommune -
"Sammen om frivilligheden"

Alle foreninger i Egedal Kommune er inviteret.
Sæt allerede nu X i kalenderen lørdag den 7. september 2024, fra kl. 10:00 til 15:00

Læse mere og tilmeld din forening på Egedal Kommunes hjemmeside: Kultur og Fritidsmesse

Egedal Kulturelt Samråd CVR 35731466